Paris loves me

by Sanja Jerinic

Odricanje od odgovornosti

Pregledanjem sajta paris-loves-me.com (“Sajt” u nastavku teksta) i sveg sadržaja do kog možete doći na njemu ili putem njega (e-mail kursevi, elektronske knjige, webinari, online kursevi, društvene mreže) slažete se da u potpunosti prihvatate sve delove ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim njegovim delom, ovog momenta napustite sajt i nemojte više pristupati njegovom sadržaju.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u edukativne i informativne svrhe

Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe edukacije i informisanja. Stavovi autorke vezani za teme obrađene na sajtu predstavljaju njena lična mišljenja i ubeđenja i shodno tome ne podležu nikakvoj odgovornosti. Svi objavljeni sadržaji mogu biti izmenjeni bez prethodne napomene i najave.

Nema pravnih ni finansijskih saveta

Autorka sajta nije pravnik, računovođa ili finansijski savetnik, niti namerava to da postane. Informacije do kojih možete doći ne mogu zameniti informacije koje Vam mogu dati Vaš pravnik, računovođa ili finansijski savetnik. Svi sadržaji dati su na uvid u najboljoj nameri i autorka sajta ni u kom slučaju ne može biti odgovorna za bilo kakve štete i propuste i ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati kao posledica korišćenja informacija.

Preuzimate ličnu odgovornost

Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za Vaše izbore, akcije i rezultate – sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu ili putem njega i slažete se da koristite ličnu procenu i pažnju pre nego što primenite bilo koju ideju, sugestiju ili preporuku sa sajta ili putem njega za svoj posao, život ili porodicu.

Preuzimanje rizika

Kao i u svim situacijama, ponekad postoje nepoznati pojedinačni rizici i okolnosti koji mogu nastati korišćenjem sajta i koji mogu uticati na rezultate ili ih umanjiti. Shvatate i prihvatate da sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti autorke i ostalih kreatora sadržaja.

Partnerski ugovori – Affiliate program

S vremena na vreme autorka sajta može da promoviše ili sarađuje sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njenim. U duhu transparentnosti, autorka sajta želi da budete svesni da mogu postojati slučajevi kada promoviše programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamenu može dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autorka sajta je visokoselektivna i promoviše samo partnere čije programe, proizvode i/ili usluge poštuje. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od Vas se još uvek zahteva da koristite sopstvenu procenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za Vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autorka sajta na bilo koji način ne odgovara za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju može promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

Nema ličnog odobrenja autorke sajta

Sva literatura i web adrese na sajtu sa informacijama, mišljenjima, savetima, programima, proizvodima ili uslugama bilo kog drugog pojedinca, firme ili entiteta ne predstavljaju zvanično odobrenje autorke sajta. Autorka sajta nije odgovorna za sadržaje, priloge, e-mail-ove, video zapise, društvene mreže, programe, proizvode i usluge bilo koje druge osobe, firme ili entiteta koji mogu biti povezani ili upućeni na ovaj sajt. Takođe, ako se adresa sajta pojavljuje na drugoj web lokaciji, programu, proizvodu ili uslugama nekog drugog pojedinca, ona ne predstavlja zvanično odobrenje autorke sajta za njihovo poslovanje ili web sajt.

Greške i propusti

Iako se ulažu svi napori kako bi se osigurala tačnost informacija koje se dele na sajtu ili putem njega, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autorka sajta nije odgovorna za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavljaju na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. S obzirom na to da se naučne, tehnološke i poslovne prakse stalno razvijaju, slažete se da autorka sajta nije odgovorna za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta paris-loves-me.com slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.

Uslovi korišćenja sajta i podaci koji se sakupljaju detaljno su navedeni na stranici Politika privatnosti.

Nezaboravan luksuzan vikend u Parizu

Pariz mojih snova

Prijavi se na listu čekanja

E-mail adrese se ne ustupaju trećim licima ni pod kojim uslovima.

Nezaboravan luksuzan vikend u Parizu

Pariz kao Star

Prijavi se na listu čekanja

E-mail adrese se ne ustupaju trećim licima ni pod kojim uslovima.

Nezaboravan luksuzan vikend u Parizu

Pariz kao Diva

Prijavi se na listu čekanja

E-mail adrese se ne ustupaju trećim licima ni pod kojim uslovima.